WebZdarma.cz
PardalNet- zajímavosti vědy
Úvod
Vesmír
Klima
Člověk
Potraviny
Energetika
Pyramidy
Alchymie
Keltové
Povídky
Diskuze

Těchto 49 článků pod nickem Pardal bylo původně na http://gnosis9.net. Po rekonstrukci stránek na jaře 2014 nejsou přístupné, diskuze byla zrušena a počítadlo je zastaveno k jaru 2014 na 389 900 načtení, což je skoro 7 800 načtení na můj článek. Nyní webzdarma.wz.cz hrozí, když se nedituje rok, tak WEB smaže. Takže sem občas něco připíšu. Přeji hezký rok 2018.
Některé články byly převzaty a jsou nyní dostupné na
 http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/pardal. Stránky zmeny-klima.ic.cz  shrnují velké množství grafů ke změnám klimatu.
V této úvodní části jsou původní texty zatím přístupné ve formátu .PDF. Předpokládám, že odkazy na stránky podle kategorii obnovím ve formátu .HTML. Diskuze bude patrně jednotná pro všechny články. Proto jsou články označeny vpředu číslem 1-50, což by mělo stačit pro orientaci v případné diskuzi. Každá diskuze se stejně zvrátí jiným směrem, diskutuje jen pár lidí, kteří reagují na sebe navzájem
a někteří i slušně.

1. České mýty ve světle vědy - aneb Bivoj na hrad! 
(16.09.2007, 7 120 přečtení) 
V mnoha článcích a knihách čteme vědecké výklady mýtů Mezopotámie, Řecka, Mayů, hledáme Atlantidu a Eldorado, stopy celosvětové potopy. Bible je plná svědectví i proroctví. Naše mýty zůstávají opomenuty. Přitom má co nabídnout naše Boiohemum, později království Markomanů a Kvádů, České království, Rakousko-Uhersko, Československo, protektorát, pak asi šest dalších názvů, dnes Česko. Je třeba se zvýraznit v EU, kdo nemá báje a mýty, jakoby před EU nežil.

2. U nás na biotopu - aneb výlet pana Broučka do 21. století
(24.09.2007, 3 496 přečtení)
Osobní komunikátor mi z nočního stolku rozsvítil světlo a na displeji se objevilo: 28.květen 2107, 7:05 h ráno. Moje manželka Liduška už byla vzhůru. Bylo radost na ni pohledět, jak se rozdýchává ve svém značkovém spodním miniprádle firmy Tri Nitky. Začínala cvičit jógu a při výdechu vlnila zataženým břichem. Na posunky lákající jí zpátky do postele bohužel kroutila hlavou. Pak provedla vzorný stoj na hlavě (šíršasána), kdy se její pozoruhodné vnady vystavené obrácenému působení gravitace staly ještě pozoruhodnější.

 3. Jak jsem se stal brzdou evoluce
(02.10.2007, 5 229 přečtení)
Zahlédl jsem internetový banner s ušlechtilým kouskem země české, nejspíše z markrabství moravského. Měla vlídnou slovanskou tvář orámovanou mírně světlými vlasy, modré oči s řasami filmových hvězd asi z Hollywoodu. Div, že nevypadla z mohutně vyklenutého trička asi z Číny a byla umístěna těsně nad článkem o globálním oteplení. Chvíli jsem váhal, měl jsem dojem, že všechny podstatné články jsem nedávno četl.

 4.  Jak jsem se stal našeptávačem
(08.10.2007, 2786 přečtení)
Druhé kafe jsem si už neměl dávat. Místo, abych konečně začal pracovat, jsem začal přemýšlet. Můj mozek povzbuzen kávou zvětšil průtok krve a začal pracovat efektivněji. Napřed se postaral o sebe a našel si činnost, která do mozku uvolní endorfiny spojené s příjemnými pocity.
"Když máš dobrého přítele, máš víc, než on." - Kdo to vlastně řekl? Pozdě v noci je každý tak trochu trosečníkem na ostrově, který hledá spřízněnou duši. Pár lidí právě teď dělá podobné věci jako já.

5. Ostrov - kde hledat ztracenou Atlantidu?
(02.11.2007, 3 845 přečtení)
"... tomu jest všeho devět tisíc let od doby, co byla válka mezi těmi, kdo bydleli vně za Heraklovými sloupy, a všemi obyvateli uvnitř..."
"... přišel osudný den a noc a tu propadlo se u vás všechno mužstvo schopné zbraně do země, a právě tak ostrov Atlantis se propadl do moře a zmizel..." /Platón/
Je ostrov La Palmos na Kanárských ostrovech hrozbou západní civilizaci? Lávový kužel obsahuje trhliny, může dojít k náhlému sesuvu obrovského množství horniny podle zlomu do moře. Vlna tsunami za 2 hodiny dokáže udeřit na pobřeží západní Evropy až 100 m vysokou vlnou a za 12 hodin vlnou vysokou 20-50 m na pobřeží Ameriky. Přitom Londýn, holandská města a New York jsou přímo u moře. Geologové se obávají, že tato možnost je reálná. Nebyla taková vlna příčinou zkázy Atlantidy třeba na Azorských ostrovech, které odpovídají nejasnému Platónovu popisu? Zbytky rozsáhlé civilizace tam však nalezeny nebyly..
6. Skanzen
(19.11.2007, 3 742 přečtení)
V osm hodin večer zavírám konečně vrata, jejichž skřípění zakončuje každý můj pracovní den. Nemám už dost sil, abych se natáhl na trámek vrat a zastrčil i horní zástrčku. Snad v noci nepřijde silný vítr, který by je vysadil. Jsem nesmírně unaven, jako každý den od té doby, co elektrickou dráhou přijíždí vlastně až na bývalou náves sousední vsi jedna prohlídka za druhou. Nesnáším křik školáků a napomínání učitelek, rozčiluje mě pobíhání dětí z letních táborů s batohy na ramenou. Vedoucí je vypustí na nepokoseném sadě jako hejno kobylek. Nesnáším pózování rodin před fotoaparáty. Nemám rád ani smutné pohledy svých zbylých vrstevníků, které říkají - tak tohle je poslední ostrůvek toho, co patřilo naší generaci.
Letos mi bylo 80 let a rozčiluje mě prakticky všechno. I to, že vedu zbytečný boj. Jsem jeden z posledních, kdo zůstal ve svém stavení, ve své rodné vesnici. Pro mne je opustit rodný dům jako ztratit někoho blízkého. A těch už mám málo. Možná, že po mé smrti tady udělají nakonec restauraci - stylové posezení v posledním obývaném skanzenu.
7. Život na Marsu - hrozba pro Zemi?
(16.12.2007, 4073 přečtení)
(Předvánoční sci-fi povídka)
Nebudou kosmonauti v zájmu bezpečnosti nakonec pod rouškou nehody obětováni? Nejdříve před rokem 2020 přistane automatická sonda na Marsově měsíci Phobos. Přistání kosmonautů na Marsu se má uskutečnit kolem roku 2020. Celková doba letu může trvat až tři roky. Psychické zatížení posádky bude mimořádné, proto budou v posádce i ženy.
***
Prosinec 2020, stanice Phobos.
Ellen a David byli jediní, kteří sestoupili na povrch Marsu a odebrali vzorky. Právě měli za sebou sotva měsíc dlouhého roku karantény v modulu na měsíci Phobos, zatímco hlavní část posádky už mířila v návratovém modulu zpátky k Zemi. Davidovi připadalo, že Ellen vyčerpala většinu energie během společného letu posádky. Ellen byla mikrobioložka specializovaná na jednoduché formy života, ale do posádky se dostala i kvůli výborným výsledkům v psychologických testech. Davidovi připadalo, že Ellen vyčerpala většinu energie během společného letu posádky.
8. Přežije lidstvo technickou civilizaci - nebo tomu bude naopak?
(05.01.2008, 3 829 přečtení)
/ekologická sci-fi povídka/
Existují podzemní města jako tajná zařízení pro přežití vybraných osob v případě globální katastrofy? Mohou se tyto úkryty vymknout kontrole? Bude ohrožení postupně narůstat nebo udeří náhle a nečekaně?
***
Yan Lukas ležel na bělavém písečném břehu u kaolínového dolu. Čirá modrozelená voda byla hluboká a nijak teplá. Vysoko u stropu bylo zavěšeno několik světelných zdrojů zvaných slunce. Za chvíli přijde Clara, vykoupou se a pak se sejdou na maturitním večírku.
Yan odmítl vstoupit do školy pro dozorce, chtěl pokračovat na technice jako většina ostatních. Technici měli alespoň trochu jistou budoucnost, nic nepotřebovalo město Permon více, než techniky schopné udržovat všechna složitá zařízení.
9. Jsme genetickými a duchovními dědici Keltů? (1. část)
(22.01.2008, 10 459 přečtení)
Jsme potomky tisíce, možná několika tisíců lidských generací. Jediné, co o našich předcích, mezi nimiž byli i Bójové, jistě víme, je to, že přežili všechny nástrahy a vychovali děti schopné přežít a přenést geny dál. Jen stěží lze ocenit význam žen, které jsou v lidském genomu s třemi miliardami znaků zapsány podstatně větším dílem, než muži. Ženy jsou schopny přenášet geny zvýšené inteligence na generaci vnoučat, což prý u mužů nejde. Ženy si zaslouží trvalou úctu i za to, že překlenuly genetické ztráty, které vznikaly tím, že zdraví, schopní a čestní muži padli v předních liniích bojů. Bójové odešli a doufejme i v konec bojů.
10. Keltské návraty - do země Bójů (2. část)
(01.02.2008, 4 716 přečtení)
/Tato část navazuje na předchozí díl, kde na konci tažení na Sicílii nechal Hannibal zrádně pobít své keltské spojence. Římský otrok Gawar, původně kovář z kmene Bójů, je donucen k riskantnímu útěku a pokouší se o návrat do rodné země. /
Centurion Aneus vstoupil do kovárny za tmy pozdě večer. V levé ruce držel révovou hůlku, která byla symbolem jeho moci nad stovkou vojáků. V okamžicích, kdy se dostal do stavu nejistoty, přehazoval si hůlku do levé ruky. Byl přecvičený levák. Všichni římští vojáci se učili bojovat v pravé ruce s krátkým mečem zvaným gladius a levou rukou se chránili štítem. Držet štít a meč opačnou rukou by znam
11. Bójové a Keltové - jejich návraty a poklady (3. část)
(13.02.2008, 7 230 přečtení)
Bójové se od 2. stol. př.n.l. rozdělují podle majetku, bohatí shromaždují zlaté mince, od 3. století př.n.l. razí Keltové vlastní mince, v pozdější době rozkvětu oppid jsou na našem území a v Bavorsku nejznámější tzv. duhovky. Řemeslníci a obchodníci se sdružují podle typu činnosti, hlavně v oppidech, později i mimo ně. Z předáků se stává aristokracie a dochází k centralizaci moci a vytvoření stálých pohotovostních jednotek. Keltské kmeny neměly stálou armádu, o vyhlášení války rozhodoval sněm, který svolával bojovníky. Svolat hotovost před ukončením žní nedokázal včas ani Přemysl Otakar II. pro bitvu na Moravském poli (26. srpna 1278). Roku 191 př.n.l. byli Bójové poraženi v severní Itálii a odchází do střední Evropy, kde následuje rozkvět oppid.
12. Bójové a Keltové - keltské svátky, bohové a oppida (4. část)
(24.02.2008, 8 551 přečtení)
V roce 191 př.n.l. byli Bójové definitivně poraženi v dnešní severní Itálii, kde sídlili poblíž řeky Pádu a města Boloni asi 200 let. Zbytky Bójů se vrátily do střední Evropy. Můžeme se jen dohadovat, zda do našich zemí přinesli bohatství, oživení vědomostí, řemesel a obchodu. Nevíme, zda sem po částech nedorazili už dříve a zda se setkali s přátelským prostředím. Rozkvět nastává od konce 3. století.př.n.l. asi do poloviny 1.stol. př.n.l. - je nazýván zlatým věkem Bójů, kdy vzkvétal život na oppidech. Docházelo při uctívání bohů i k lidským obětem? Jaká byla příčina úpadku od 4. století př.n.l. spojeného s nevysvětlitelným s poklesem osídlení země ze dvou třetin na pětinu? Mohly se vyskytnout hromadné otravy námelem, které se objevovaly i pozdě ve středověku?
13. Bójové a Keltové - zlatý věk oppid (5. část)
(13.04.2008, 5 670 přečtení)
Oppidum Hrazany (patří pod obec Radíč) je poblíž Slapské přehrady na ostrohu nad soutokem Vltavy a potoka Mastníku. Trvalejší osídlení bylo doloženo během mladší doby železné (asi 550 - 460 př.n.l.). Stavba oppida byla zahájena okolo poloviny 2. stol. př.n.l. Opevněná část měla plochu až 39 ha a celkem 6 bran. Starší osídlení patrně shořelo a bylo rychle nahrazeno novou výstavbou. Doložena je kovářská, kovolitecká a šperkařská činnost, výroba textilií na tkalcovském stavu a navíjení vláken na setrvačníky. Rýžování zlata (Hrazany jsou poblíž Jílové u Prahy) bylo patrně důvodem založení oppida a zaměstnáním obyvatel. Další zisky byly patrně z ochrany kupců, jednalo se o vysoké poplatky za ozbrojený doprovod, jakousi formu cla, kterou zaznamenal i Caesar v Galii.
14. Bójové a Keltové - konec oppid a kmene Bójů (6. část)
(29.04.2008, 7 937 přečtení)
Jsme genetickými dědici Keltů? Muži mnoha generací padli tak, jak jim to přikazovala povinnost a čest v naší zemi ještě mnohokrát. A ženy přenesly až do našich času niť života, i když se každou generaci musely strachovat, že se tato niť může navždy přetrhnout. Když se dívám na jezdkyni na koni na bójské minci a srovnám to s tílky, která v jarním počasí vykukují z tílek, řekl bych, že keltské geny v naší kotlině Boiohemum zůstaly.
15. Temná hmota a energie ve vesmíru- potřebujeme vědu nebo víru nebo obojí.
Temná energie představuje asi 73% vesmíru, temná hmota asi 23% a zbytek - pouhé 4% - je náš známý vesmír, v němž necelé 1% tvoří hvězdy, asi 1% mezihvězdná hmota a zbytek různá nesvítící hmota. Temná hmota se projevuje gravitačními účinky v galaxiích. Temnou hmotu lze hledat nepřímo díky jejímu gravitačnímu působení na jiné viditelné (svítící) objekty. Temná energie urychluje rozpínání vesmíru a působí na největší vzdálenosti mezi galaxiemi. Máme se tedy obávat nějakého záření nebo katastrofy z tohoto neznámého a těžko poznatelného vesmíru?
16. Tajemné síly vesmíru - temná hmota, temná energie nebo rok 2012?
(07.12.2009, 10 053 přečtení)
Vesmír se snažíme pochopit, protože jsme jeho součástí. Což je i důvod, proč ho pochopit nemůžeme. Nejspíš už to někdo formuloval lépe. Mnoho generací věřilo ve Stvořitele nebe i Země, všeho viditelného i neviditelného. Dnešní věda stvořila pojem temné energie, která je všude velmi řídce a rovnoměrně rozložena a je nejmocnější silou vesmíru. Vidět rozhodně není a projevuje se účinky působícími proti gravitaci, což vede ke zrychlujícímu se rozpínání vesmíru. V 1 m3 prostoru kdekoli je obsažena energie, která odpovídá asi 10-26 kg, počítáno zřejmě podle vztahu E= mc2.
17. Tunguský meteorit - katastrofa, která může varovat. Nebo až ta další.
(11.07.2008, 9 621 přečtení)
Základní fakta jsou celkem všeobecně přijímaná. Dne 30. června 1908 v 7,15 místního času v prostoru centrální Sibiře došlo k výbuchu, který je připisován pádu velkého meteoritu a jeho explozi ve výšce asi 5-10 km nad zemským povrchem. Výbuch Tunguského meteoritu (možná planetky nebo jádra komety) v oblasti o ploše asi 2000 km² vyvrátil radiálně směrem od centra a přelámal kolem 60 milionů stromů. Zvuk výbuchu připomínající dělostřelbu byl slyšitelný do vzdálenosti 1 000 km.
18. Rok 2012, transformace, mimozemšťani a další mimoni
(19.08.2009, 4 466 přečtení)
Rok 2012 bude počátkem centrální evidence osob EU, bude to rok transformace našeho soukromí do internetu. Hackerům budeme platit za to, že nezveřejní to, co o sobě možná ani sami nevíme. Dnešní politici zůstanou u moci, prošli už tolika aférami, že pár dalších je nemůže ohrozit. Sexy mozek konečně splní svůj slib a spojí se pro blaho lidu a ČSSD i s mimozemšťany. Kruhy v obilí a další fenomény UFO měly za účel jen vytvořit atmosféru, kdy lidé na ně neuvěří, ani až vylezou z uhlíkových nanotrubiček a nevyužitých částí lidského genomu. Využijí toho, že osvědčení hollywoodští zachránci planety už zestárli, zplešatěli nebo se dali do politiky.
19. Rok 2012, planety v přímce a gravitační síly s kalkulačkou krok za krokem
(23.11.2009, 11 401 přečtení)
Během zimního slunovratu 21.12.2012 bude Země k Slunci nejblíže za celý rok. To je skoro jediné, čemu se dá věřit. Jiní tvrdí, že nejblíže bude až 5. ledna. Planety prý budou v přímce se Sluncem a centrem galaxie. Ponechme stranou, jestli je to vůbec možné, když ekliptiky planet mají mírně a různě skloněné úhly k naší ekliptice. Vezmeme do ruky kalkulačku a skleničku a spočítáme gravitační působení planet, Slunce a centra galaxie na naši Zemi snadno a rychle, grog za grogem. Jinou silou, než gravitační, planety a střed galaxie působit nemohou. Temná energie je všude rovnoměrně.
20. Exoplanety - bylo jich objeveno přes 1000 a Planeta X (Nibiru) nikde (1. díl)
(23.01.2010, 5 574 přečtení) , aktualizováno 2014.
Metody radioastronomie, infračervené dalekohledy, translační metody, gravitační mikročočky a nyní i přímé optické pozorování umožnily nalézt 424 exoplanet k počátku roku 2010 ve vzdálenostech až stovky a tisíce světelných let. Lze určit radiální rychlost pohybu centrální hvězdy vyvolaný oběhem exoplanety až s přesností 5 m/s. Radary těch, kteří pomáhají a chrání, jsou jen asi 10-krát přesnější. Přesto tyto úžasné pozemní a kosmické dalekohledy nelezly údajnou Planetu X (Nibiru) o hmotnosti prý pětinásobku hmotnosti Země, která se má potulovat naší sluneční soustavou s oběžnou dobou asi 3 600 let, čili ve vzdálenosti průměrně asi 235 astronomických jednotek.
21. Exoplanety - dalekohledy pozemské a kosmické. Život zatím jen vezdejší (2. díl)
(20.02.2010, 4 777 přečtení)
Hledání jakékoli formy mimozemského života je zakotveno kdesi v lidské duši stejně jako dávné představy o posmrtném životě, který nelze dokázat. Konec světa nebo alespoň vyhlazení bezbožníků potopou, ohněm a sírou nebo mečem byl očekáván odedávna, stejně jako život věčný.
Znalosti astronomie už od nejstarších civilizací byly překvapivě vysoké. Odpovídalo to soustředění nejschopnějších lidí spojených s vládnoucí vrstvou. Astronomií se často zabývali kněží, církevní dogmata však byla i její brzdou v posledních dvou tisíciletích.
22. Inflace vesmíru, reionizace a vývoj vesmíru v grafech od velkého třesku
(18.12.2011, 2 548 přečtení)
Stáří vesmíru je odhadováno na 13,7 miliardy let, rychlé změny na počátku určily pozdější, současný i budoucí vývoj. Před velkým třeskem byla hmota a energie vesmíru patrně soustředěna do velmi malého prostoru menšího než atom. Přímý okamžik velkého třesku nelze popsat zákony dnešní fyziky, lze však vyvodit, co se dělo v následující asi miliardtině sekundy. Současná věda se snaží této situaci přiblížit hledáním Higgsova bozonu v urychlovači CERN. V prvotní fázi vesmíru vznikaly částice - některé dosud neznámé a - rychle se navzájem přeměňovaly. V dnešním vesmíru rozlišujeme čtyři síly: gravitační, elektromagnetickou, slabou jadernou, silnou jadernou
Za obrovských teplot na počátku vesmíru byly všechny síly spojeny v "supersílu", která působila na všechny částice stejně.
23. Multivesmír existuje - nebo jen v naší hlavě?
(25.02.2012, 2424 přečtení)
"Důkaz existence paralelních vesmírů, které se od našeho radikálně liší, může stále ležet za hranicemi současné vědy." - George F. R. Ellis, autor článku "Multivesmír opravdu existuje?" v Scientific American 2011/8. Je dobré si klást takovéto otázky a zvykat si na to, že věda nemusí dávat jednoznačné odpovědi. Dostáváme se tím blíže pochopení podstaty vědy i toho, proč tu jsme a kam směřujeme. V multivesmíru existují další bubliny vesmírů. Náš vesmír může být součástí bezpočtu jiných vesmírů, z nichž každý je nezávislý a projevuje se svým vlastním způsobem. Našimi astronomickými metodami nemůžeme jiné vesmíry spatřit. Náš vesmír tedy může být i zcela ojedinělý.
24. Kruhy v obilí - původ objasněn díky sedláku Cimburovi
(01.04.2010, 4 187 přečtení)
Hvězda Gliese 710 se během 1,4 milionů let přiblíží k Slunci a Oortovu mraku s kometami, což může znamenat ohrožení pro Zemi. To víme dnes, Oni to však ví dávno. Kruhy v obilí jsou toho důkazem.
Setkání J. Š. Baara a jeho románové předlohy sedláka Cimbury ze Sezimic u Písku skutečně proběhlo. Původní Baarův rukopis obsahoval poznámky, ze kterých je možné rekonstruovat událost ze srpna 1886 považovanou za příčinu záhady kruhů v obilí.
...První automatická sonda Miking 1 správně analyzovala možnost života na Zemi. Největší hustota příznaků civilizace - železniční tratě a vlaky - byla v obrovské kotlině ohraničené lesnatými horami. Malý univerzální průzkumný automat sestoupil v noci nepozorovaně z oběžné dráhy a ukryl se v křovinách u cesty...Brzy po ránu tudy projížděl sedlák Cimbura se sekačkou taženou jedním koněm, za ním jela jeho žena Marjánka s druhým koněm a s lehkým vozíkem, kde na kupě sena bylo uloženo sotva roční dítě, které vzala sebou, protože ho ještě kojila.
25. Potraviny, škodlivé látky a přísady - jak zůstat všežravcem (1. díl)
(18.05.2008, 9 736 přečtení)
Je možné, že konzumací masa škodíme sobě i přírodě. Pročetl jsem seznam škodlivin a www.arnika.org a pořád mi ještě chutná všechno. Snad až na brouky, a ty prý zrovna budeme jíst. Vědci z brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity pro řešení budoucích potravinových krizí lidstva zkoumají pojídání hmyzu [4] - vědecká pracovnice si tam na ukázku chroupe saranče. Ještě, že mnohým z nás alespoň to vepřo-knedlo-zelo chutná, jsme spokojeni jedlíci a pijáci - jako z reklamy. Děti baští cereálie, modelky pijí minerálku, doladí to jogurtem s 0 % tuku a živými bakteriemi Activie. Řemeslníci po pořádné práci si dávají zaslouženou odměnu - Kozla jako křen.
26. Potraviny a krevní skupiny. Přežilo by sedm evropských pramátí sóju a diety? (2. díl)
(06.06.2008, 13 702 přečtení)
Motto: V době počátků pěstování obilí a neolitické revoluce před 10 000 roky se objevila poslední evropská genetická pramáti Jasmína, která představuje v Evropě asi 10% (u nás 12%) obyvatelstva. Nejstarší a u nás převládající pramáti je Helena, jejíž potomci přežili skoro 50 000 let a ani nemohli žít vegetariánsky. U nás převládá krevní skupina A (44%), její nositelé se objevili asi před 20 000 roky, takže polovinu tohoto času přežili bez dnešních obilnin, které se jim teď doporučují. Proč by nám čistě rostlinná strava měla nyní svědčit? Krevní skupiny s námi mají průměrně více shodné Japonci, než Slováci nebo Rusové. Máme jíst jako Japonky, když jsou dlouhověké?
27. Potraviny, tuky a obezita. Zdravý životní styl se zdravým rozumem (3. díl)
(04.07.2008, 10 438 přečtení)
Motto: Školáci jí a tloustnou nezdravě. Dnešní rostlinné tuky obsahují důležité nenasycené mastné kyseliny a vitamíny. Škodlivých trans-izomerů mají jen stopové množství, které na zdraví člověka nemá žádný vliv.
Po večerce mi nedalo moc práce hlavu úplně vypnout, chtěl jsem přijímat tu tolik diskutovanou energii z kosmu, ale uvnitř bytu to jaksi nefungovalo. Asi to rušil domácí elektrosmog. Mozek vyprodukoval jednodušší řešení, nohy se mi nějak samovolně po televizní turecké lázni ve fotbale na chodbičce zatočily samy do špajzu. "Kdo nemá hlad na suchej chleba, ten nemá hlad," říkávala občas naše maminka. Věčná moudrost, horší je se dobrými radami řídit.
28. Klíšťata - encefalitida, borelióza, odborné, chlapské a babské rady. Anketa - taky na vás jdou?
(18.07.2008, 12 656 přečtení)
Uprostřed léta v největších vedrech je infekcí klíšťaty méně než ve vlhkém počasí koncem jara nebo začátkem podzimu. ..Dospělé klíště má osm nohou a sosák. Barva a velikost může být různá a dvě vývojová stádia klíštěte - larva a nymfa - jsou často velmi malá. Prostě všechen drobný lezoucí hmyz, který neznáme, může být klíště, a když se něco přisaje, tak určitě, i když je to malinké a nerozpoznatelné.
Oplozená a nasátá samička klade až několik tisíc vajíček, ze kterých se líhnou larvy a celý vývoj klíštěte trvá asi rok, někdy i více let. Našel jsem i to, že klade 1000 vajíček a celý vývoj trvá dva roky, v každém ze třech stádií jenom jednou saje krev. Všechna stádia - larva, nymfa, dospělé klíště - mohou přenášet infekce. Boreliózu snad jen nymfa a klíště. Dříve se za bezpečnou považovala nadmořská výška 700 m, dnes jsou až do 1200 m. Souvisí to s jejich přezimováním.
29. Egyptské pyramidy - používaly se rampy, zvedací stroje nebo se dělaly z geopolymerů? (1. díl)
(12.08.2008, 10619 přečtení)
Profesor Joseph Davidovits, francouzský chemik, je čilý starý pán, který říká, že kvádry pro pyramidy jsou z geopolymerů, které jsou údajně pevnější, než vápencové bloky z blízkých lomů. Tvrdí, že původní vápenec by nevydržel tlak v pyramidě. Nejdříve se podívejte na video odlití bloku geopolymerů, které Davidovits umístil na youtube.com (http://www.youtube.com/watch?v=znQk_yBHre4). Toto video shlédlo přes 300 000 lidí.
30. Egyptské pyramidy - stavěly se z nakloněné roviny položené šikmo po její stěně? (2. díl)
 (23.08.2008, 8 832 přečtení)
V Egyptě jsou čtyři pyramidy vyšší než 100 m - Chufuova jinak Cheopsova nebo Velká pyramida (146,5 m), Rachefova jinak Chefrenova (143,5 m), Lomená pyramida (104,71 m) a Červená pyramida (104 m). Model Chufuovy pyramidy v poměru 1:1000 si vyrobíme snadno. Potřebujeme jen rovnoramenný trojúhelník z kartonového papíru o základně 230 mm a výšce 186 mm, který vrcholem opřeme tak, že tento vrchol bude ve výšce 146,5 mm nad rovinou. 
31. Egyptské pyramidy a jejich záhady. Pyramidální energie - léčí a konzervuje? (3. díl)
(26.09.2008, 24 256 přečtení)
Pyramidální energie a léčebné účinky modelů pyramid asi účinkují, pokud tomu věříme. Přiblížila se věda touze faraónů o život věčný, když čeští a italští vědci jako první dokázali buňky dlouhodobě konzervovat vysušením mrazem, oživit a použít pro klonování? Profesor Miroslav Verner je světově uznávaný publicista a egyptolog, který vede české výzkumy v Abúsíru. Nesouhlasí jen s několika stanovisky a nemá potřebu je dalekosáhle vyvracet.
32. Bitva u Lomnice nad Lužnicí 9.11.1618 - poslední velká vítězná bitva českého vojska
(26.02.2009, 10 923 přečtení)
Rok 2008 ve znamení osmiček v dějinách skončil a poslední vítězná bitva českého vojska 9.11.1618 u Lomnice nad Lužnicí zůstala opomenuta. Čeští stavovští dělostřelci stříleli nepřesně a neúčinně do té doby, než někoho napadlo střílet na hladinu rybníka. Střely poskakovaly jako žabky po vodě. Císařská vojska namačkaná mezi rybníky Koclířov a Dvořiště utrpěla těžké ztráty a rychle ustoupila do Budějovic.
33. Alchymie - co se od starověku zničilo a vytvořilo ve vědě za křesťanství a islámu (1. díl)
(03.11.2008, 10 989 přečtení)
Původní alchymie zahrnovala většinu starověkého vědění, dnes na ni navazují filosofie, astronomie, chemie, fyzika, metalurgie a technické vynálezy, přírodověda, medicína - prostě celá věda. Nejdříve alchymie hledala původní pralátku, ze které vznikl celý svět. Pomocí kamene mudrců se z této pralátky snažili vyrobit zlato. Dnes pomocí urychlovače CERN v Ženevě hledáme Higgsův bozon, zvaný "božská částice", který má objasnit prvé okamžiky vesmíru.
34. Alchymie a chemie, alchymisté v Čechách - kámen mudrců, transmutace, elixír mládí a podvody (2. díl)
(20.12.2008, 25 843 přečtení)
Alchymie měla počátky v Egyptě, Mezopotámii, Indii a Číně, ale pak došlo k úpadku. Arabové přenesli alchymii do Evropy, kde dala základ chemii. Alchymisté znali výrobu kovů a slitin - zlato, stříbro, měď, rtuť, cín, olovo, bronz, mosaz, železo a patrně zinek. Znali slitiny a sloučeniny antimonu. Z Číny pochází výroba papíru, porcelánu, střelného prachu. Alchymisté používali destilaci, sublimaci, amalgamování, kyselinu sírovou, dusičnou, solnou, lučavkou a lučavkou královskou rozpouštěli kovy. Marně se snažili vyrobit kámen mudrců, přeměnit kovy ve zlato a vyrobit elixír mládí. Uměli to ale předstírat.
35. Alchymie - prvky, sloučeniny, chemické reakce a postupy (3. díl)
(22.03.2009, 22 249 přečtení)
Znalosti alchymistů byly překvapivě široké, otevřely cestu až k dnešním objevům, třeba genetickým manipulacím a pokusům léčení rakoviny kmenovými buňkami. Cesta k věčnému životu, který hledali alchymisté, to ale asi nebude. Zmatky v alchymii byly především v pojmenování látek, nakonec i to odpovídá přírodnímu a chemickému zákonu, že neuspořádanost systému samovolně roste. Třeba slovo vitriol znamenalo ještě počátkem 20. století kyselinu sírovou. Alchymistický vitriol byla skalice modrá, zelená nebo snad i bílá. Oleum vitrioli byla kyselina sírová. Vitriol byl symbolem transmutace - umělé výroby zlata.
36. Alchymie - řecký oheň, sklo, železo, metalurgie a zlato (4. díl)
(30.10.2009, 13 686 přečtení)
Znalosti alchymistů otevřely cestu k dnešní chemii a metalurgii, které změnily k nepoznání náš svět v technickou civilizaci. Objevy řeckého ohně a střelného prachu otevřely cestu ke zbraním schopným tuto civilizaci zničit. Alchymisté objevili destilaci alkoholu a výrobu skla, takže cestu ke zdraví a blaženosti můžeme hledat v malých dávkách v jakémkoliv množství. Tím se můžeme změnit k nepoznání my. Dá se očekávat, že tato cesta se nám bude klikatit, protože letošní úroda švestek je nejlepší za několik let.
37. Globální oteplování - vědí už vědci proč, o kolik a za kolik? IPCC a kacíři (1. díl)
(30.04.2009, 8 286 přečtení)- zkrácený text a výběr obrázků ve formátu .HTML
Lze prokázat vliv člověka na globální oteplení? Lze vypočítat a graficky ukázat zvýšení teploty vlivem nárůstu koncentrace CO2? Lze graficky ukázat vliv Milankovičových cyklů na doby ledové a odhadnout, kdy bude další? Byly v dávné minulosti období teplejší, než dnes? Ovlivňuje od počátku i dnes život na Zemi její klima? Byla Země ledovou koulí? Má smysl omezovat emise CO2? Lze klima předpovědět? Byli jsme před globálním oteplení, budeme i po něm? Na všechny tyto otázky mohu odpovědět - ANO. Ale jsem ochoten také všechno odvolat. To udělal i Galileo.
Celý text Globální oteplování 1.díl ve formátu PDF, 7 MB, 64 stran textu a grafů
38. Globální oteplování - je vina vodní pára, oxid uhličitý, přírodní jevy nebo my? (2. díl)
(01.09.2009, 5 727 přečtení) - zkrácený text a výběr obrázků a grafů ve formátu .HTML.
Nejúčinnějším skleníkovým plynem je vodní pára, která se na skleníkovém efektu podílí skoro dvěma třetinami, oxid uhličitý asi 25%. Tato informace je z knihy B.Moldan: Podmaněná planeta, Karolinum, 2009. Je to výborně napsaná čtyřsetstránková kniha s mnoha aktuálními grafy a tabulkami, z pevné vazby vykukují dvě bělostné textilní záložky - jedna navíc pro lidi, kteří snadno zapomínají. Vedle mám už značně otrhanou obálku na knize B. Moldan a kol.: Životní prostředí české republiky, Academia, Praha 1990. Uplynula skoro dvě desetiletí od vydání této pozoruhodné knihy podepsané takřka padesáti autory s téměř stovkou akademických titulů. Vědci promluvili ke zdevastovanému životnímu prostředí. Soudruzi nám tehdy lhali i o životním prostředí.
Celý text- Globální oteplování-2.díl ve formátu.PDF, 2,4 MB, 42 stran textu a grafů.
39.   Mamuti a neandrtálci vyhynuli, jak přežili lidé dobu ledovou? (1. díl)
(13.12.2009, 19 407 přečtení)
Předci člověka a mamutů žili spolu dlouho, až do konce poslední doby ledové. Počátky vývoje slonů a mamutů lze hledat někde před 40-ti miliony let, stejně jako mnoha savců, včetně člověka. Tehdejší předek vypadal asi jako dnešní prase, jen měl delší ohebný rypák. Myslím tím předky slonů a mamutů. Asi 47 milionů let stará fosilie Darwinius masillae zvaná Ida měla hmotnost sotva 900 g (Osel.cz) a dříve byla považovaná za předchůdce primátů, nyní byla prohlášena za praopici blízkou dnešním lemurům a měla vlhký nos jako psi. My se nechladíme vyplazováním jazyka, a když něčím kmitáme, tak prsty u klávesnice, chladíme se potními žlázami a deodoranty, to ví z reklamy už malinké dítě, jehož schopnosti myšlení zrovna začínají překonávat šimpanze.
40. Mamuti - vyhynuli díky lovcům nebo změně klimatu? Mamutí mládě Ljuba (2. díl)
(06.02.2010, 8 545 přečtení)
O vyhynulých mamutech shromáždila věda více poznatků, než o mnohých žijících druzích. Společný předek afrických slonů, asijských slonů a pozdějších mamutů se vyvíjel v Africe. Do Afriky sahají i kořeny lidského rodu. Vývoj pozemských savců byl asi od doby před 40 miliony roky ovlivněn rozšířením tropických pralesů, lesů a travnaté stepi asi před 25 miliony let. Býložravci a předchůdci člověka zasahovali do rovnováhy mezi lesem a stepí. Změny klimatu a lovci jsou považováni za příčinu vyhynutí velkých savců v době asi před 40 000 roky až 10 000 roky.
41. Mamuti - metody datování klů, zubů a změny klimatu. Budeme klonovat mamuty? (3. díl)
(30.03.2010, 8 340 přečtení)
Mamutí kly a zuby jako fosilie patří mezi nejpočetnější a netrvanlivější kosterní nálezy na povrchu země. Kly jsou mimořádně trvanlivé, protože neobsahují zubní dřeň. Vyskytují se hojně v celém severním polárním a mírném pásu a obsahují cenná klimatická a paleontologická data. Datování využívají radiační a luminiscenční metody. Analyzují se pylová zrna, hmyz, aminokyseliny. Mamuty možná klonovat bude možné, otázka je zda to dělat. Prehistorické jeskynní malby nevyčíslitelné hodnoty je třeba dnes chránit před vandaly. To komentovat nemá cenu, leda to vytlouct z hlavy o skálu.
42. Voda na Zemi, srážky, virtuální voda. Ledovce, doby ledové, supervulkány, asteroidy a klima (1. dil)

Celý text, obrázky a grafy Voda na Zemi.ve formátu .PDF. ( 1-4.díl + další text celkem 2,4 MB, 39 stran)
(26.02.2011, 4 192 přečtení)
Voda na Zemi je slaná (97,5%) a sladká (2,5%), ta není sladká a není ji pro každého dost. Pouze necelé 1% sladké vody je k dispozici pro lidstvo k pěstování plodin, chlazení elektráren, zásobování domácností pitnou a užitkovou vodou. Asi 2/3 spotřeby vody používáme na pěstování a výrobu potravin. Do roku 2100 je střední odhad globálního oteplení + 2,5°C, množství vodní páry v atmosféře se zvýší o 15 %, o 15% se zvýší výpar z půdy. Srážky se zvýší převážně ve vyšších zeměpisných šířkách - v Kanadě, v Evropě a Asii asi od 60° na sever.

43. Voda na Zemi, srážky, virtuální voda. Ledovce, doby ledové, supervulkány, asteroidy a klima (2. díl)
Celý text, obrázky a grafy Voda na Zemi.ve formátu .PDF ( 1-4.díl + další text celkem 2,4 MB, 39 stran)
(04.04.2011, 3 816 přečtení)
Pomáhat a chránit vodu .V televizi vídáme spot žádající pomoc pro strádající obyvatele Afghánistánu, kde nejbližší zdroj vody je několik kilometrů vzdálená špinavá řeka. Viděl jsem krátký film o zhodnocení finanční pomoci pocházející z naší republiky - v subsaharské oblasti Afriky byla vybudována škola a studna. Rodičům, kteří pošlou děti do školy, přinesou děti domů zdarma kanystr pitné vody. Jiný krátký dokument ukazoval manželku podnikatele z Čech, která si k výročí svatby přála, aby finančně úspěšný manžel nechal vybudovat za milion korun studnu v Africe. A skutečně se to pak stalo. Slyšíme i to, že jedna velká čokoláda ve vyspělé zemi má hodnotu, za kterou přežije dítě v Africe jeden týden. Dočteme se, že přímá pomoc ohroženým oblastem je více než 1000-krát účinnější, než investice proti globálnímu oteplování. Můžeme si najít, že třeba uznávaná organizace UNICEF spotřebuje asi 40% financí na vlastní provoz.

44. Voda na Zemi, srážky, virtuální voda. Ledovce, doby ledové, supervulkány, asteroidy a klima (3. díl)
Celý text, obrázky a grafy Voda na Zemi.ve formátu .PDF. ( 1-4.díl + další text celkem 2,4 MB, 39 stran)
(03.06.2011, 3 220 přečtení)
Změny srážek v deštném rovníkovém pásu vlivem globálního oteplení do roku 2100
Se stoupající teplotou stoupá i dešťový pás. Meziobratníková konvergenční zóna (červená) obíhající Zemi je tvořena protichůdnými pasáty, které vytvářejí nízký tlak nad rovníkovými vodami zahřívanými sluncem. Voda se vypařuje, stoupá a kondenzuje ve velké míře jako déšť. Nízký tlak také vytváří přilehlé, masivní, vysokotlaké buňky, které rozvádějí atmosférické teplo do vyšších zeměpisných šířek, kde řídí klimatické systémy

45. Voda na Zemi, srážky, virtuální voda. Ledovce, doby ledové, supervulkány, asteroidy a klima (4. díl)
Celý text, obrázky a grafy Voda na Zemi.ve formátu .PDF. ( 1-4.díl + další text celkem 2,4 MB, 39 stran)
(22.10.2011, 2 562 přečtení)
Velmi poučný pro diskuze o vlivu Slunce je článek Proměny Slunce a změna klimatu od Jana Hollana (z roku 2006) na http://amper.ped.muni.cz/gw/clanky/slu_klih.html
"Přesto se o vlivu proměnnosti Slunce na klima stále hodně mluví. Jedním z důvodů je pozoruhodné zjištění, že sluneční aktivita byla během uplynulého století asi vyšší než kdykoliv za minulých osm tisíc let: tak dlouhé období vysoké aktivity se předtím nevyskytlo (to je právě na začátku zmíněná práce [1]). Laiky to může vést k ukvapenému závěru, že tedy oteplení, kterého jsme svědky, bude jistě způsobeno právě tím. 
46. Církev a západní civilizace
(11.02.2012, 1 506 přečtení)
Pročetl jsem na serveru gnosis.9.net článek Bible - kniha knih aneb nejkrvavější horor světa, který lze zjednodušeně označit jako hanobení církve. Mám před sebou knihu Thomase E. Woodse, Jr.: Jak katolická církev budovala západní civilizaci, vydalo Res Claritatis, Praha 2008. Závěry jsou zcela opačné - církev vybudovala západní civilizaci, univerzity a vzdělání vůbec, položila základ vědě, umění, architektuře, mezinárodnímu právu, charitativní činnosti ve špitálech, ekonomickým systémům s využitím peněz.
47. 12 událostí, které mohou změnit svět do roku 2050
(28.08.2012, 3 025 přečtení)
Do roku 2050 můžeme s jistou pravděpodobností očekávat události, které změní život na Zemi. Není tam hladomor ani jiná zkáza lidstva, ale šance pro lidstvo díky vědě a úsilí všech slušných lidí. Měl jsem před léty vyvěšen nad pracovním stolem odhad budoucích objevů na období roků 2000-2020. Některé se splnily. Třeba automatický překlad textu v internetu. Pokud bouřka neshodí ve městě Wi-Fi poskytovatele internetu. No vida, k čemu jsou bouřky dobré. Rozhodl jsem se napsat článek bez internetu za pozadím. Tím myslím pozadí mozkové činnosti. Dřív byl konec chlapa, když přestal podvědomě myslet na sex. Teď, i kdyby přestal myslet vůbec, může se účastnit diskuze na internetu.
48. Hranice pro zdravou planetu a zdravý rozum
(13.01.2013, 972 přečtení)
Vědci stanovili mezní hodnoty pro klíčové environmentální procesy, které by mohly ohrozit obyvatelnost Země. Hrozivé je, že tři z nich už byly překročeny. /Jonathan Foley/
Časopis Scientific American, Česko, 2012/6, stanovil faktory pro bezpečný životní prostor v koeficientech pro předprůmyslovou hodnotu, stávající dnešní hodnotu a mezní hodnotu. Celosvětový tým vědců, který vedl Johan Rockström ze Stockholmského centra pro odolnost ve Švédsku spolu s dalšími vědci z Evropy, USA a Austrálie, tvrdí, že se blížíme k celoplanetárním bodům zlomu do nebezpečné blízkosti jevů, s nimiž jsme se v historii nesetkali. Přepsal jsem údaje, tak jak je článek uvádí, dále dole je vysvětlení k nebezpečí plynoucímu z úbytku dusíku z atmosféry. Jde o to, že dusíkatá hnojiva se vyrábějí z dusíku ze zkapalněného vzduchu. Dochází k přehnojování dusíkem, což omezuje biodiverzitu. Dále se do atmosféry dostávají NOx obecně ze spalování fosilních paliv, čímž se poškozuje rovnováha dusíku v přírodě plošně. Dříve alarmující zprávy o škodlivosti přehnojování dusíkem pro lesy poněkud utichly, spíše se klade důraz na mrtvé zóny v jezerech a okrajových mořích.
49. Energetika bez emisí do roku 2030?
(22.01.2013, 889 přečtení)
Vítr, voda a solární technologie mohou poskytovat 100 % energie a mohou tak vyřadit všechna fosilní paliva.
/Mark Z. Jacobson, Mark A. Delucchi: Cesta k udržitelné energetice do roku 2030, Scientific American Česko, srpen 2012/
Studie Stanfordovy univerzity z roku 2009 vyhodnotila zdroje energie podle:
-Vlivu na globální oteplování a znečišťování ovzduší
-Vlivu na zásobování vodou, využití půdy a život v přírodě

Dobré varianty poháněné větrem, vodou a sluncem (WWS): Větrné, solární, geotermální, přílivové a vodní elektrárny
Horší varianty založené na jaderné energii a palivech: Spalování fosilních paliv, jaderné reaktory, hybridní reaktory

50. Skleníkový efekt snadno, rychle, jasně a nejspíš špatně
(14.04.2013, 1 049 přečtení)
Článek obsahuje grafy a úvahy o skleníkovém jevu na Zemi. Problematiku jaký vliv mohou mít neskleníkové plyny N2, O2, Ar jsem k jednoznačnému závěru nedovedl. Nechám to tedy na klimaskepticích, je to jako jim dát do ruky velikonoční pomlázku a nechránit si pozadí. Skeptici měli březen, byl u nás chladný a má být chladný i aprílový 1. duben. Klimatologové mají jistotu, že skleníkové plyny byly a budou, a tak udělal jsem svévolně extrapolaci radiačního působení skleníkových plynů až do roku 2100. Snadno a rychle. Není čas, dnes v noci na neděli 31. března nám ukradnou hodinu a spát se bude o hodinu méně.

 

51. Kolik lidí bude na mol ?
Přírodovědné zamyšlení před Silvestrem.

 

52. Svět do 2050 populace a náboženství  Excel\Svet-Evropa-nabozenstvi-2050.xlsx   PDF\52-Svet-Evropa-nabozenstvi-2050.pdf   PDF\52-Svet-Evropa-nabozenstvi-staty.pdf

53- Globální oteplování až na věky a někdy jinak  Grafy a tabulky, rok 2015 zatím nejteplejší za dobu měření. Oteplení ČR do 2060 o 2,5°C ?
54- Globalni-otepleni-na-veky  ve formatu HTML
55- Pojivové tkáně a zdraví - ve formátu HTML. Vnitřní vesmír našeho těla.
56- Prastaré energetické linky ( pralinky)   ve formátu HTML. Pojem prasíla
57- Kde hledat jemnohmotu - 1.4.2016
58-Vesmírné záhady nesmírné  (.docx). 10.2.2017 Vesmírné záhady nesmírné (.pdf)
59. Dilatace času -dilatace času ( pdf)  , dilatace času (.xlsx)